| NF-A14

NF-A14

Edukacija

PWM How To

Šta je PWM i za šta je dobro?   Kontrola ventilatora i zadovoljstvo tišinom nisu uvek bili prisutni kada je reč o personalnim računarima. Rani x86...

Hlađenja

Noctua NF-A14 PWM

Fleksibilna četrnaestica Kada se pojavio 140mm Noctua ventilator, postojao je samo u dve verzije, FLX i ULN modeli. U Noctua-i su ubrzo shvatili da će biti...