| GRID

GRID

Hardver

Nvidia Grid se širi

Šest vodećih svetskih kompanija iz oblasti cloud gejminga namerava da koristi Nvidia GRID platformu kako bi pružili gejming usluge međunarodnim kompanijama...