| Ivan Vujić

Ivan Vujić

Softver

Futuremark DXR demo

Na GDC-u je Microsoft najavio DirectX raytracing. DirectX raytracing, skraćeno DXR, je svojstvo DirectX 12 čime se mogu postići realističniji efekti u igrama...